Deseño, dirección e elaboración de contidos:
 
___
   
|
Dirección lingüística do proxecto:
   
  Xulio Sousa Fernández
   
|
Redacción de textos e elaboración de materiais:
   
  Sonia Varela Pombo, Carme González Bueno, Anxos Sobriño Pérez
   
  A imaxe do cadro "Máscaras" de Maruja Mallo pertence á Colección de Arte Caixa Galicia.
   
 
Agradecémo-la colaboración de Xosé Xove, Xosé Luís Regueira, Luís A. Juncal, Aurora Cosín, Mónica Delgado, Pilar Cabanes e das empresas editoriais Indo Edicións, Editorial Galaxia e Edicións Xerais de Galicia.
   
   
   
Deseño, dirección e desenvolvemento tecnolóxico e gráfico:
   
eidomedia@eidomedia.es
   
|
Actores e actrices que participaron na realización dos vídeos e das locucións:
 
Vídeos:

Mariana Carballal
Antón Olmos
Íñigo Saavedra
Roberto Sánchez
Ana Santos
Pepe Soto
Manuela Varela Quintas

Dobraxe e locución:

César Cambeiro
Mariana Carballal
Monti Castiñeiras
María del Pilar García Rego
Luis Iglesia
Antón Olmos
Ana Santos
Pepe Soto
Alicia Taboada
   
|
Eido Media agradece a súa colaboración ás seguintes entidades:
   
 
  Restaurante Cienfuegos
  Mesón A Cova
  Café "El Antiguo"
   
|
Asimesmo ó escritor e fotógrafo Vítor Vaqueiro pola amable cesión das súas fotografías do Pazo de Oca, Torre de Hércules, Palloza, Porto de Vigo e Muíño de Auga dos Ancares.
   
|
E tamén ás persoas e empesas que nos ofreceron o seu asesoremento e experiencia:
   
 
   
 
   
   
   
Dirección e coordinación do proxecto:
   
www.cesga.es