Para ter unha correcta visualización e un acceso completo a tódolos exercicios e utilidades do curso precisas que o teu equipo dispoña dos seguintes programas:
  Descargar Internet Explorer   Descargar  Netscape   Descargar  Windows Media Player   Descargar  Macromedia Flash Playeré un curso multimedia de galego de nivel intermedio dirixido a falantes de castelán.

facilita unha aprendizaxe autónoma ó mesmo tempo que serve de axuda complementaria para o ensino de galego en diferentes programas de formación.


O curso dispón de case un cento de actividades interactivas repartidas en catro seccións: comprensión, expresión, gramática e vocabulario. Ademais, ofrécelle ó alumno materiais de consulta (vocabulario e gramática) e complementos (textos, ligazóns, etc.) que axudarán a completa-la súa formación.


A pesar de que este curso está pensado para a autoaprendizaxe de galego, pode resultar proveitoso utilizalo para integra-los recursos que ofrecen as novas tecnoloxías nas clases presenciais e tuteladas de lingua.

Os contidos do curso preséntanse dun xeito atractivo e sinxelo para facilita-lo seu emprego a usuarios pouco afeitos ó manexo de aplicacións informáticas.


Para coñece-lo curso:
   
Presentación do curso: Descrición dos obxectivos e contidos do curso.
   
Plan do curso: Esquema xeral das funcións lingüísticas e dos contidos gramaticais e léxicos de cada unha das unidades do curso.
   
Exercicio de demostración: Mostra ilustrativa do funcionamento dos exercicios.
   
Unidades do curso: Relación de unidades recollidas no curso; preme nunha delas para empezar a face-los exercicios.
   
Axuda: Coñecementos básicos para a utilización das actividades.