Modelos de exercicios
 
Os modelos de exercicios básicos son os seguintes:
 

Tipo test:

Para completalos débese premer na cela que se considera correcta.

 

Tipo despregable:

O alumno ten que premer na frecha e escolle-la opción que lle parece axeitada.

 

Arrastrar:

Débese arrastra-la palabra ou a frase ó lugar que se considera axeitado.

 
 

Composición de oracións:

O alumno debe escribir na caixa o enunciado ou as palabras que considere convenientes. Para este tipo de exercicios é preciso segui-lo modelo proposto e non esquecer utilizar tódolos signos de acentuación e puntuación correspondentes. Por exemplo, se o modelo é:


 
A contestación correcta respectará a ordenación proposta e os signos de puntuación precisos.

 
Aínda que haxa outras opcións posibles e correctas o programa de avaliación non as terá en conta.