Funcións complementarias
 
Na pantalla dos exercicios aparecen os seguintes botóns de funcións:
 
Ó premelo pásase ó exercicio seguinte.
 
Ó premelo vólvese ó exercicio anterior.
 
Permite ve-lo vídeo correspondente ó exercicio. Este botón faise visible sempre que para a realización do exercicio se requira ve-la escena do vídeo.

 
  Ó premer neste botón ábrese a ventá do vídeo acompañada das opcións para consulta-los subtítulos en castelán e en galego:
   
 

Subtitulado en galego
Subtitulado en castelán
   
  Na parte inferior da pantalla de imaxe aparecen os botóns de control do vídeo.

   
Permite escoita-las locucións de audio.

 
  Este botón faise visible cando é preciso escoita-la locución para realiza-lo exercicio. Ó premelo aparecen os botóns de control de audio na parte inferior da pantalla.


  O botón de audio aparece tamén nos exercicios de expresión ó carón de palabras ou enunciados independentes.