¿Como funciona o menú principal do curso?
 

Unha vez que te rexistras como alumno do curso (para ve-los pasos do proceso de rexistro preme aquí), ábrese unha nova pantalla na que se explica o Plan do Curso. Le este texto con atención para coñece-los contidos do curso e o desenvolvemento que podes seguir.

Na parte superior desta primeira pantalla está situado o menú que permite ter acceso ás distintas partes da aplicación:

 
Relación de unidades recollidas no curso; preme nunha delas para empezar a face-los exercicios.
 
 
Nesta sección agrúpanse os temas de gramática e expresión relacionados cos textos propostos en cada unha das unidades. A esta aplicación pódese acceder desde os exercicios.
 
Aquí poderás ver un diagrama personalizado do teu progreso. Distínguese entre tres clases diferentes de avaliación.
 
  Conxunta: na que se ofrecen os datos totais de exercicios realizados e pendentes e tamén unha porcentaxe de acertos e erros.
 
 
  Categorías: preséntase o progreso en cada unha das categorías: Comprensión, Expresión, Gramática e Vocabulario. Para comproba-los teus resultados preme nunha delas.
 
 
  Unidades: ofrécese o progreso para cada unha das unidades do curso.
 
 
Desde aquí poderás acceder a un formulario para dirixi-las túas dúbidas ó titor do curso.